Administracja

Główny Księgowy

Zakres obowiązków: • Prowadzenie księgowości/ksiąg rachunkowych Spółki dilerskiej i spółek ościennych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych oraz procedurami wewnętrznymi, • comiesięczne zamknięcia ksiąg rachunkowych, zamykanie roku obrachunkowego, • prowadzenie bieżącej analizy i weryfikacja zapisów kont księgowych zapewniając ich prawidłowość, • rozliczanie usług oraz dekretowanie dokumentów związanych z gospodarką magazynową, • bieżąca analiza […]

Główny Księgowy Read More »